Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

 

 

Uděluji tímto společnosti BELLATEX s.r.o., IČ 27447707, se sídlem Pujmanové 1221/4, 140 00 Praha 4, jako správci osobních údajů (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů v následujícím rozsahu a pro účely, jak jsou uvedeny níže:

 

Rozsah zpracovávaných údajů:

  • jméno, příjmení, trvalé bydliště (je-li poskytnuto)
  • e-mailová adresa

Účel zpracování:

  • zasílání katalogů, nabídek, newsletterů a dalších marketingových sdělení

Doba zpracování osobních údajů je deset let ode dne udělení tohoto souhlasu nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

 

Beru na vědomí, že jsem oprávněn(a) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu: obchod@bellatex.cz či doporučeným dopisem zaslaným na adresu BELLATEX s.r.o., Rybní 396, 378 33 Nová Bystřice.

 

Veškeré osobní údaje bude zpracovávat výhradně Správce.

 

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů Správcem mám dále následující práva:

  1. právo požádat Správce o informaci týkající se zpracování svých osobních údajů, a to v písemné podobě, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
  2. právo na opravu nebo doplnění nepřesných či neúplných osobních údajů;
  3. právo na výmaz osobních údajů, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesu námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností;
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně osobních údajů registrované osoby;
  5. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veškerá shora uvedená práva je možné u Správce uplatnit prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu: obchod@bellatex.cz či doporučeným dopisem zaslaným na adresu BELLATEX s.r.o., Rybní 396, 378 33 Nová Bystřice.

 

Beru na vědomí informace ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), které jsou uvedeny na internetových stránkách www.bellatex.cz v sekci Zákaznický servis – Ochrana osobních údajů GDPR.