Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

 

Souhlasím ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení společností BELLATEX s.r.o., IČ 27447707, se sídlem Pujmanové 1121/4, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113807 (dále jen „Společnost“) na uvedenou elektronickou adresu.

 

Zároveň uděluji Společnosti svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů – mé e-mailové adresy (event. jména, příjmení a bydliště) ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, pro účely zasílání nabídek, newsletterů a dalších marketingových sdělení.

 

Svůj souhlas uděluji Společnosti na dobu deseti let ode dne udělení tohoto souhlasu nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

 

Beru na vědomí, že jsem oprávněn(a) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu: obchod@bellatex.cz či dopisem zaslaným na adresu BELLATEX s.r.o., Rybní 396, 378 33 Nová Bystřice.

 

V souvislosti se zpracováním mých osobních údajů ze strany Společnosti mám dále následující práva:

  1. právo požádat Správce o informaci týkající se zpracování svých osobních údajů,
  2. právo na opravu nebo doplnění nepřesných či neúplných osobních údajů;
  3. právo na výmaz osobních údajů,
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů,
  5. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veškerá shora uvedená práva je možné u Společnosti uplatnit prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu: obchod@bellatex.cz či doporučeným dopisem zaslaným na adresu BELLATEX s.r.o., Rybní 396, 378 33 Nová Bystřice.

 

Bližší informace o podmínkách zpracování osobních údajů Společností jsou dostupné na internetových stránkách www.bellatex.cz v sekci Zákaznický servis – Ochrana osobních údajů GDPR.